# 028 – NFS

Fahrer Notfallseelsorger Datum: 15.02.2018 Alarmiert: 01:22 Einsatzende: 04:59 Fahrzeuge: KdoW

# 025 – BMA

Abteilungsalarm Datum: 12.02.2018 Alarmiert: 09:17 Einsatzende: 09:34 Fahrzeuge: LF 20 KatS, DLK, LF 10/6  

# 024 – Zimmerbrand

Löschzug 4 Alarm Datum: 12.02.2018 Alarmiert: 05:59 Einsatzende: 06:19 Fahrzeuge:  FüKw, LF 10/6  

# 023 – Kellerbrand

Abteilungsalarm Datum: 03.02.2018 Alarmiert: 05:53 Einsatzende: 06:26 Fahrzeuge: LF 10/6