# 067 – NFS

Alarmierung Fahrer Notfallseelsorger Datum: 23.05.2018 Alarmiert: 14:07 Einsatzende: 14:20 Fahrzeuge: KdoW

# 065 – Zimmerbrand

Löschzug 4 Alarm Datum: 17.05.2018 Alarmiert: 02:05 Einsatzende: 02:29 Fahrzeuge: LF 10, DLK

# 063 – NFS

Alarmierung Fahrer Notfallseelsorger Datum: 08.05.2018 Alarmiert: 22:36 Einsatzende: 23:28 Fahrzeuge: KdoW

# 060 – NFS

Alarmierung Fahrer Notfallseelsorger Datum: 05.05.2018 Alarmiert: 05:50 Einsatzende: 06:45 Fahrzeuge: KdoW